CAREER EXPERIENCE

YEAR POST HELD
1976  Mula bertapak di kalangan industri perbankan dan seterusnya berkembang kepada industri yang berkaitan dengan
syarikat milik kerajaan serta swasta
1987 - 1994   Setiausaha Politik kepada Menteri Belia dan Sukan
1991 - 1994  dilantik sebagai Ahli Dewan Negara (Senator)
1994 -2004  dilantik menjadi Pengerusi di beberapa buah syarikat di Malaysia, diantaranya adalah Pengerusi di Bank Simpanan Nasional,
 Pengerusi Tekala Corporation Berhad, Pengerusi Ramatex Berhad, Pengerusi Seng Hup Corporation Berhad,
 Pengerusi Syarikat Perumahan Negara Berhad, Pengerusi Majuperak Berhad dan Pengerusi Eksekutif Kolej IGS
 2004-2006  dilantik sebagai Timbalan Menteri Perlancongan Malaysia
2006 - 2008  dilantik sebagai Timbalan Menteri Penerangan Malaysia
2008 - 2009  dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri
2009 - 2013  dilantik sebagai Menteri Pertahanan Malaysia
16 May 2013  dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri
29 Julai 2015  dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia